Zarząd

Prezes Zarządu – Halina Walczak

Wiceprezes – Monika Walczak

Członek Zarządu – Dorota Suwaj
Członek Zarządu – Ewa Ciuła
Członek Zarządu – Agnieszka Pieczonka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.