Strona Główna

Stowarzyszenie zostało założone w kwietniu 2009 r. z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, już rok po powstaniu uzyskaliśmy statut OPP.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej, rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu z życia publicznego, inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Podstawowym źródłem pozyskiwania środków przez Stowarzyszenie są składki członkowskie, darowizny oraz wpływy z 1% podatku. Wszystkie uzyskane środki finansowe zostają przeznaczone na działalność, której celem jest polepszenie funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Naszą coroczną tradycją jest organizacja imprezy plenerowej „Dzień Mieszkańca”, w czasie której Mieszkańcy, zaproszeni goście bawią się wspólnie przy muzyce oraz korzystają z poczęstunku. Stowarzyszenie finansuje również liczne wycieczki, pikniki  i spotkania integracyjne. Jest to wspaniała okazja nie tylko do wspólnej zabawy ale i do aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz przełamywania psychologicznych i społecznych barier. Dzięki wybrukowaniu alejek, remontowi placu oraz zakupowi ławek i koszy do ogrodu przy DPS udało nam się stworzyć komfortowe miejsce do letniego wypoczynku dla Mieszkańców Domu oraz ich gości.

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność nie była by możliwa bez Państwa życzliwości, sympatii i wsparcia. Serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom i zachęcamy do dalszego wspierania naszego Stowarzyszenia. 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

89 1240 1444 1111 0010 2369 4775

NR KRS 0000327330

1% podatku pomoże potrzebującym

Rozliczając się z fiskusem może Pani/Pan zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=192903