Kontakt

Adres: 30 – 336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1
tel:   12 25 54 160

e-mail: stowarzyszenie@dpsnowaczynskiego.pl


Organizacja Pożytku Publicznego
KRS : 0000327330
NIP: 6762395916
Regon: 120888248
Bank PeKaO S.A.
Nr Rachunku Bankowego
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
89 1240 1444 1111 0010 2369 4775

 

 

.