Warsztaty edukacyjne „u Pszczółki”

Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia na rzecz DPS oraz Osób Niepełnosprawnych mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. św, Brata Alberta
w Krakowie mogli odbyć zajmującą wycieczkę do Zagrody Edukacyjnej Pszczółki
w Niezwojowicach.

Makieta bitwy pod Racławicami

i poczęstunek