Archiwum kategorii: Aktualności

Podarunek od serca

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje p. Robertowi
i żonie za przekazane maseczek ochronnych. Jest nam tym bardziej miło, że w tych trudnych czasach pomyśleliście Państwo o nas – pracownikach DPS i naszych           Mieszkańcach. Dzięki Państwa pomocy możemy lepiej zadbać o bezpieczeństwo        naszych Podopiecznych.

Szkolenie 03.01.2020 r.

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych zorganizowało w dniu 03.01.2020 r. kurs uzupełniający dla opiekunów medycznych. 18 pracowników Domu Pomocy
Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przeszkolono z zakresu opieki nad mieszkańcami somatycznie przewlekle chorymi, co pozwala podnieść jakość
świadczonych usług dla mieszkańców naszego Domu.